Velkommen

Denne bachelor oppgaven er skrevet av fire personer; Vibeke Johnson, Helene Kristiansen, Kim Meisingset og Henrik Volden. Vi studerer alle Anvendt datateknologi på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gruppa har dette halvåret jobbet gjennom oppdragsgiver Accenture med å levere en front-end løsning for Telenor. Oppgaven består av to deler som begge har fokus mot en front-end løsning. Den ene delen var å lage en analyse av ulike front-end rammeverk, med fokus på enkelte kriterier gruppen selv kom frem til. Den andre delen gikk ut på å lage en prototype.

Gruppe 31