MetaView

Om Oppgaven

Oppdagsgiver er EVRY AS, deres kunde er Sykehuset i Østfold. Vi fikk oppgaven om å lage en applikasjon som bedrer hverdagen til sykepleiere.

MetaView er et system laget for å optimalisere registrering av vitale verdier på pasienter.

  • eHelse
  • Live dataoverføring til flere klienter
  • Scoringsalgoritme for vitale verdier hos pasient
  • Utviklet for videreutvikling og fremvisning
  • Tilgjengelig for bruk på mobile plattformer

Stikkord:

  • Windows 8 Store app(XAML/C#)
  • Scrum
  • MEWS

Dokumentasjon

Det kreves nesten like mye tid til dokumentasjon som programmering. Man skulle tro dokumentasjonen er gjort i en fei, men det er den altså ikke.

Tidsbruk

Forprosjektrapporten inneholder generell informasjon om prosjektoppgaven.

Skrevet januar 2014.
Forprosjektrapport

Sluttrapporten inneholder dokumentasjon om produktet og prosessen.

Fullført 26. mai 2014.
Sluttrapport

Gruppen

Prosjektgruppen består av studenter fra Dataingeniørstudiet som har jobbet sammen tidligere på ulike prosjekter under studieløpet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Gruppemedlemmene har en del felles interesser, men samtidig et spredt kunnskapsområde som gjør oss gode på forskjellige fagområder.

♂ Alexander Seldal Bakke
Student nr: s181125
Klasse: 3AB
alex@jetpro.no

♂ Tore Angell Petersen
Student nr: s181136
Klasse: 3AC
angelli1@hotmail.com

♂ Tommy Kihlstrøm
Student nr: s177719
Klasse: 3AB
tomludd@gmail.com

Oppdragsgiver

EVRY AS er et av de største IT-selskapene i Norge og Norden. Over en million nordmenn er til enhver tid avhengig av tjenester som Evry leverer. Hver eneste time, hele døgnet logger noen seg inn i nettbanken, henter fram viktige dokumenter på jobben eller sjekker når neste tog går hjem. Digital tjenesteutvikling er ikke bare noe som foregår inne i datamaskiner, det er en forutsetning for hele samfunnet.

Fakta

EVRY har ansvaret for om lag en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge. EVRY har et stort antall kunder både i offentlig sektor og privat næringsliv, som for eksempel: DnB, Telenor, Posten Norge, Sparebank 1 Gruppen, Statoil, Hydro, REC, Storebrand, Gjensidige, Oslo kommune, Trondheim kommune, NAV og Helse Norge.