Pris++
Hovedprosjekt 2014 - Gruppe 27
Høgskolen i Oslo og Akershus
Informasjon

Gruppe 27


Denne nettsiden inneholder dokumenter og kildekode tilhørende hovedprosjektet Pris++.
Hovedprosjektet blir gjennomført våren 2014 ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gruppen har ett medlem:
Ole Almenning Stenhaug
  • Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Pris++

Hensikten med Android applikasjonen er å samle inn butikk, produkt og prisinformasjon. Disse dataene skal gjøre det mulig for forbrukeren å finne butikker i nærheten, hvilke produkter butikkene har og hvilket prisnivå de ulike butikkene ligger på i forhold til andre.