Gruppe 26 - Studass

Hovedprosjekt 2014
Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Morten Andre Sletten
  • Tommy Nordheim Helstad
  • Martin Lyckander
  • Ine Smith Guttormsen
  • «Studass» er en applikasjon laget for å gi studenter som tar høyere utdanning i Norge mulighet til å stille hverandre faglig relaterte spørsmål og besvare disse. «Studass» lar brukere gi tilbakemelding på om spørsmål og svar er gode gjennom et poengsystem. Her har brukere mulighet til velge om et spørsmål og/eller svar fortjener et pluss- eller minus-poeng. Useriøse eller lite gjennomtenkte spørsmål blir mindre synlig etter hvert som brukere gir dem negativ tilbakemelding. På denne måten blir godt gjennomtenkte og formulerte spørsmål fremhevet og mer tilgjengelig for andre brukere.