Hovedprosjekt gruppe 25


Dette er hovedprosjektsiden til gruppe 25 som består av Andreas Lie Gulbrandsen, Emma Gundersen Vea og Helge Salomonsen.

Oppdraget gikk ut på å lage en mobilapplikasjon med audioguide til utstillingen "Gjennom naturen", en utstilling som skulle holdes på Munchmuseet med åpning 25 april 2014. Denne audioguiden skulle inneholde bilder og lyd, være tilgjengelig via en mobilapplikasjon og skulle installeres på alle museets iPoder. Videre skulle det også lages en nettside med informasjon om utstillingen.

Vi vil takke Munchmuseet for et meget godt samarbeid.

Vi vil også takke skolens veileder Kirsten Ribu for god oppfølging.