Perspect.io

- Et fleksibelt og kraftig verktøy for visualisering av måledata

Et visualiseringslag for å forenkle overvåkning av big data. Visning av informasjon på en elegant måte i et dashbord i form av widgets.

Utformet for web med JavaScript/jQuery frontend, med Node.js i backend, og koblet opp mot en Time Series Database (OpenTSDB).

Dokumentasjon

Statusrapport Forprosjektrapport Kravspesifikasjon Prosessdokumentasjon Produktdokumentasjon Installasjonsveiledning Plakat Sluttrapport

Menneskene

Gruppemedlemmer

  • Jonas Hasle - s181111
  • Svein Gunnar Fagerheim - s181086
  • Nicholas Jon Morsman - s181123
  • Jan Thomas Hanto - s181095

Veileder

Oppdragsgiver