Vi er en gruppe som består av fire dataingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Gøran Andreas Ida Anders
Gøran Østerbøl Andreas Oven Aalsaunet Ida Christine Krokeide Anders Østby
Info

Oppdragsgiver for prosjektet er Accenture AS og gruppen skal utvilke en mobil applikasjon for Politiet

Styringsdokumentene og sluttrapporten er konfidensielle, og vil derfor ikke være tilgjengelige på denne siden