Hovedprosjekt Gruppe 13 - HiOA 2014

poster

Gruppe 13

Gruppe 13 består av Morten Kristoffersen, Eivind Jacobsen og Tore Buer. Tore har jobbet med båden Eivind og Morten i tidligere skoleprosjekter, men dette er første gang vi tre har jobbet sammen. Morten og Tore kjenner også hverandre fra tidligere gjennom fallskjermhoppingen. Med litt forskjellig bakgrunn og (hoved-) interesseområder innen systemutvikling, antok vi at denne gruppen ville fungere godt sammen. Det hadde vi rett i.

Morten Kristoffersen
 • Morten Kristoffersen
 • Studentnummer: s169440
 • Studieretning: Dataingeniør
 • mortenkristoffersen10@gmail.com
 • 45140360
Eivind Jacobsen
 • Eivind Jacobsen
 • Studentnummer: s173466
 • Studieretning: Anvendt Datateknologi
 • eivind_ja@hotmail.com
 • 41645684
Tore Buer
 • Tore Buer
 • Studentnummer: s180346
 • Studieretning: Anvendt Datateknologi
 • tore@fallskjerm.no
 • 93454433

Fremdriftsplan