På denne siden finnes prosjektets dokumentasjon og kildekode.

Om Oppgaven

Oppgaven gikk ut på å utvikle en IT-løsning for innrapportering av data for bruk i forskning ved Instituttet HEL(Studieretning for samfunnsernæring HIOA). Systemet består av en Android applikasjon, hvor brukere kan registrere kostholdsvaner basert på mattilsynets matvaretabell, og et API med tilhørende web-grensesnitt utviklet i MS Visual Studio, for registrering av matkonsum og uthenting av statistiske rådata. Systemet skal forenkle forskningsprosessen for forskere i ernæringsmiljøet ved HEL, samt at den skal appellere til vanlige brukere og promotere kostholdsbevissthet.


©Gruppe 12 - Martin W. Løkkeberg & Jonas Moltzau
Hovedprosjekt data 2014