Om oss

Gruppen som har jobbet med dette prosjektet består av Magnus Jårem Moltzau og Anders Nødland Danielsen. Vi er begge studenter ved Informajonsteknologi-linjen på HiOA, og det er gjennom skolen at vi kjenner hverandre. Allerede første skoledag fant vi ut at vi hadde felles interesser både hva gjaldt skole og fritid. Siden har vi jobbet sammen i gruppe de gangene vi har hatt mulighet til det, og omgås også på fritiden. Dermed så vi på det som naturlig at vi også på hovedprosjektet skulle samarbeide om å nå et felles mål.

Om oppdragsgiveren

Shortcut AS er et firma som er eksperter på utvikling av applikasjoner for mobil og nettbrett. De har team med både utviklere og designere som sammen lager komplette løsninger for Android, iOS (iPhone, iPod touch og iPad) og Windows phone. De har blant annet laget apper for kjente norske aktører som Matprat, Nordea, Posten og Wimp. Aller mest kjent er de nok for RuterReise-appen for iOS, som ved en undersøkelse viste seg å stå for 47 % av alle oppslag knyttet til rutetider i Ruters (tidligere Trafikanten) sanntidssystem (http://shortcut.no/ruterreise). Vår kontaktperson gjennom prosjektet har vært Marius Mårnes Mathisen, fagsjef for Android, og vi har også vært i kontakt med Shortcuts designsjef, John Eivind Hallén.

Om kunden

Ekeberg Sendeplateklubb (ESK) er en klubb for dem som driver med ulike aktiviteter som har med sendeplater å gjøre, først og fremst diskgolf. Dette er en aktiv klubb som blant annet arrangerer uformelle konkurranser hver onsdag hvor hvem som helst kan være med, enten de er medlemmer eller ikke. Klubben bestod i utgangen av 2013 av 123 medlemmer (kilde: medlemsregisteret i ESK) på forskjellige nivåer, hvor noen hevder seg i norgestoppen. Vi er begge medlemmer av ESK, hvor Anders sitter i styret.

Om prosjektet

Det er i samarbeid med Shortcut AS utviklet en Android-applikasjon for Ekeberg Sendeplateklubb. Denne skal gjøre det lettere for diskgolfere å finne frem på diskgolf-baner, samt kunne registrere resultater mm.