Hovedprosjekt 2014

Dette er gruppesiden for hovedprosjekt-gruppe 4 ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2014.

Oppdragsgiver for prosjektet er Webilities og oppgaven er å lage en app og en nettside som barnehager kan bruke for å gi informasjon til foreldrene.

Gruppemedlemmer

Janne J. Blakstad

Janne J. Blakstad

Informasjonsteknologi

Marie Grading

Marie Grading

Informasjonsteknologi

An Huynh

An Huynh

Informasjonsteknologi

Knut-André Voll Kristiansen

Knut-André Voll Kristiansen

Ingeniørfag - data

Oppdragsgiver

Webilitites

Webilities er et IT selskap som jobber med å finne innovative IT løsninger til hverdagslige problemer.

Kontaktpersoner

Karl Kleive
kleive@gmail.com
91 86 86 15
Preben E. Klausen
preben.klausen@gmail.com
97 61 51 32