Gruppe 2 - Hovedprosjekt 2013 Nettbutikk for Amped on Nutrition

Logger

Kodelogg #2 Publisert 27.02.2014

Dagens mål

 1. Innføre lagerstatus på produktside.
 2. Legge til kommentarfelt i HTML.
 3. Gjøre om CSS til SASS.
 4. Legge til farger.
 5. Starte på about.html.

Logg

Innføringen av lagerstatus var enkelt og fargen på antallet varer skal varierer fra grønt til oransje og rødt etter hvor mange produkter som er på lager. For produkter hvor det finnes mer enn 100 varer på lager vil det kun stå "100+" på lagerstatus. Når det er under 20 varer igjen vil teksten skifte til oransje og ved 5 eller færre varer på lager vil teksten være rød.

Kommentarfeltet for hvert produkt er nå nesten ferdig. Må huske å sjekke om bruker er logged in eller ikke når vi starter på PHP. Om bruker ikke er logget inn må han/hun logge inn før de kan kommentere og de må få beskjed om dette.

Implementasjonen av SASS gikk greit. Litt uvant syntax, men filstrukturen er mer oversiktelig for vedlikehold og da komponenter har blitt sortert ut i forskjellige filer.

Fargevalget ble en lett versjon av lilla som gir nettstedet et naturlig utseende med tanke på at de selger naturprodukter. Vi fikk tips om å ikke velge standard grønn og lignende farger som ofte assosieres med natur for å skille oss litt ut. Fargevalget er ikke ferdig og det gjennstår fortsatt elementer som ikke fargelagt.

About siden er nesten ferdig. Mangler bilde av eierene og plassering av elementer. Siden ser veldig stiv og kjedelig ut.

Oppdatering #2 Publisert 26.02.2014

Idag har vi levert kravspesifikasjon og har hatt møte medl interne veielederen ved hioa.

Oppdatering #1 Publisert 24.02.2014

Vi har veldig skrevet kravspesifikasjon og satte sammen alle puslespill bitene.

Kodelogg #1 Publisert 24.02.2014

Dagens mål

 1. For, kategori-, produktliste-, produktsiden skal være ferdig.

Logg

I dag ble jeg ferdig med skjelettet til for, kategori, produktliste og produktsiden. Skjelettet er basert på photoshopdesignet. Problemer med browser compatibility. Siden ser ikke lik ut i alle browsere og trenger kraftige justeringer i blandt annet firefox. Siden er kun testet i Google Chrome.

Databaselogg #2 Publisert 24.02.2014

Ukens gjøremål

 1. Lage E/R modell
 2. Skissere logisk modell
 3. Implementere data inn i databasen

Logg

Denne uken har vi skissert E/R modell, logisk modell og startet med implementasjonen av data inn i databasen. Det er hovedsakelig kun produkt data som skal implementeres inn i databasen, hvert fall i dette stadiet. Vår ide er å implementere data om produkter for alle kategoriene, og knytte disse dataene sammen med resten av tabellene, slik at vi kan knytte nettsiden med databasen og starte testingen av bruk av nettsiden.

Skissene av E/R og logisk modell gir oss en god oversikt over databasen og hjelper godt med hvordan vi lettere kan knytte sammen tabellene.

Vi har laget ferdig alle tabellene, dette arbeidet forenklet vi ved å kode tabellene i txt filer også videre implementere dem direkte i databasen.

Databaselogg #1 Publisert 17.02.2014

Ukens gjøremål

 1. Kartlegge databasestrukturen
 2. Skissere tabeller
 3. Lage tabeller

Logg

I dag har vi jobbet med å diskutere hvordan databasen skal se ut og hvordan vi skal utvikle den i forhold til nettsiden og nettbutikken. Vi har kartlagt strukturen av databasen, og laget skisser av tabeller og deres tilknytninger. Databasen skal være av plattformen MySQL, og blir utviklet på en virtuell maskin (Linux, Ubuntu). Når databasen er ferdig og klar til implementeres skal den overføres til en sql fil, som igjen kan importeres videre.

Møte #10 Publisert 05.02.2014

 • Sted: På skolen
 • Tema: Kravspesifikasjonen
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

I dag har vi hatt et møte med interne veilederen ved hioa og levert første utkast av kravspesifikasjon og samtidig fikk vi tilbakemelding(forslag) på et par punkter som var uklart.

Møte #9 Publisert 31.01.2014

 • Sted: På skolen
 • Tema: Kravspesifikasjonen
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Vi har hatt møte om kravspesifikasjon og fordelt oppgavene.

Presentasjon #1 Publisert 29.01.2014

Har holdt presentasjon for interne veilederen ved hioa og resten av hennes gruppen. Den gikk greit.

Møte #8 Publisert 27.01.2014

 • Sted: På skolen
 • Tema: Forberedelser
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Presentasjon av forprosjekt til både interne veileder ved hioa og medstudentene, samt forberedelse til kravspesifikasjon delen.

Møte #7 Publisert 20.01.2014

 • Sted: Statsbygg, Biskop Gunnerus gt. 6
 • Tema: Forprosjektsrapporten
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Vi hadde i dag et møte med oppdragsgiver. Vi hadde noen spørsmål vi trengte svar på angående utviklingen av nettsiden. Tekniske forutsetninger som tilgang til server/databaser, endring av størrelser på bilder av produkter og lignende er det vi fikk svar på i dag.

Notater fra møtet:

 • Bildene som må endres kan vi bare si ifra May-Liss Urang
 • Sende all av informasjon på email, pris, bilder, beskrivelser, osv
 • Ansatte skal ha tilgang til de tingene de kan beherske. Legge til, slette. Oppdatere nettbutikken, endre priser, legge ut nyheter.

Møte #6 Publisert 15.01.2014

 • Sted: På skolen
 • Tema: Statusrapport
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Gjennomgåelse om hvor langt vi har kommet med arbeidet og videre jobbet sammen.

Møte #5 Publisert 07.01.2014

 • Sted: På skolen
 • Tema: Forprosjekt
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Årets første møte og den første fristen vi har nå er forprosjektetrapporten, som skal leveres 24/01 Forprosjektet skal leveres sammen med arbeid og fremdriftsplan. Vi har valgt å dele opp disse to dokumentene.

 • Hussein og Simen skal skrive Forprosjektrapporten.
 • Mads & Ahmed skal skrive Arbeids - og fremdriftsplan

Vi ble enige om å jobbe med hovedprosjekt sammen 3 dager i uken mandager, onsdager og torsdager. Vi har også fått flere produktbilder på epost fra oppdragsgiveren, og er klare til å begynne å designe utkaster til websiden.

Møte #4 Publisert 20.11.2013

 • Sted: På skolen
 • Tema: Statusrapport
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Denne dagen gikk til arbeid og utarbeidelse av statusrapporten som skal leveres inn den 6 desember. Selve rapporten tok ikke mye tid, men vi måtte også lage en hjemmeside for hovedprosjektet. Vi klarte å bli ferdig med denne delen av prosjektet i løpet av dette møte.

Møte #3 Publisert 15.11.2013

 • Sted: Statsbygg, Biskop Gunnerus gt. 6
 • Tema: Første møte med Amped on Nutrition
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Dette var vårt første møte med bedriften (vi møtte med bedriftens kontaktperson her i Norge, som er May-Liss Urang). Under dette møtet presenterte vi oss alle sammen og fortalte om vårt ønske om å jobbe med denne oppgaven. Dette ble tatt godt i mot, og vi ble enige om å signere en arbeids avtale sammen.

Møte #2 Publisert 05.11.2013

 • Sted: På skolen
 • Tema: Diskusjon om valg av hovedoppgave
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein og Simen

Under dette møtet var det viktigste å diskutere hvilke av de bedriftene vi hadde kontaktet og fått svar fra, som vi ønsket å jobbe. Vi snakket alle fritt og alle fikk si sin mening og ønsker, og det endte med at vi alle ble enige om at vi velger oppgaven fra bedriften Amped on nutrition.

Møte #1 Publisert 20.10.2013

 • Sted: På skolen
 • Tema: Valg av hovedprosjekt
 • Tilstedet: Ahmed, Mads, Hussein, Simen

Vårt første gruppe møte. Vi har diskutert eventuelle bedrifter som utlyser oppgave. Gjennomgang av de forskjellige bedriftene og deres ønske har vi diskutert. Vi har også sendt ut eposter til de bedriftene vi fant interresante.