Robotino XT

Hovedprosjekt HIOA 2013 gruppe 37

Nettsiden dreier seg om Robotino XT og hovedprosjektet som er utført på denne våren 2013.

Følgende innhold finnes:

Dokumentasjon av Brain

Her følger dokumentasjon av Brian, og kildekode

Prosjektrapport

 1. Hele prosjektrapporten, lik innleveringen
 2. Rapport om Robotino XT som eget dokument
 3. Rapport om Kinect som eget dokument
 4. Brain, vårt rammeverk for Robotino
 5. Fetch, en applikasjon bygget på Brain

Video

Her kommer et sett videoer som dokumenterer våre forskjellige Proof of Consepts og det endelige resultatet

POC1 - Kontrollere Robotinos arm via Kinect

Direktelenke

POC2 - Gripe et objekt

Direktelenke

POC3 - Kjøre til et punkt

Direktelenke

Denne video viser stadiet før kjøring. I videoen peker Robotino på det punktet hånden befinner seg på.

Direktelenke

Denne video viser kjøring mellom tre punkter. Som eksempelet viser vil Robotino avbryte sin opprinnelige kommando underveis i gjennomkjøringen.

POC4 - Kombinasjon

Tidlig implementasjon av POC4

Direktelenke

Her vises en tidlig implementasjon av POC4, hvor Robotino henter brilleetui og returnerer til utgangsposisjon hvor den legger ned etuiet.

Oppdatering av målpunkt

Direktelenke

Her demonstreres Brains mulighet for å oppdatere målpunktet Robotino skal til.

Kalibrering

Direktelenke

Her demonstreres Brains mulighet for kalibrering. Dette demonstreres på følgende måte:

 1. Robotino kjører frem til punktet 1,0
 2. Robotino blir manuellt flyttet til et annet punkt (dekalibrert)
 3. Robotino blir så rekalibrert ved berøring av arm
 4. Robotino flytter seg så tilbake til den posisjonen den skulle vært i; 1,0

Endelig versjon av Fetch

Direktelenke

Her vises endelig versjon av Fetch.

 1. Robotino henter objekt
 2. Robotino leverer objekt til en annen posisjon
 3. Robotino henter objekt, men blir avbrutt underveis, i tillegg til at målobjektet flytter seg

Diverse eksempler på enkeltfunksjonalitet

Direktelenke

Viser finmanøvrering av Robotino ved hjelp av Kinect

Direktelenke

Robotino walk the dog

Vedlegg

Liste over vedlegg

Om oss

Prosjektgruppen har bestått av