Prosjektside hovedprosjekt våren 2013

 

 

Gruppemedlemmer:

  • Thomas Nordengen
  • Glenruben Engen Larsen
  • Sebastien-Jerome Steen

Arbeidsgiveren

 

Knowit er et ledende konsulentfirma i Skandinavia. Knowit Norge består av 1800 IT spesialister med kontorer over hele landet som har noen av landets største selskaper som kunder. Til prosjektet stilte Knowit med 3 veiledere: Øyvind Marthisen, Sigmund Nilssen og Jon Marius Håkedal. Alle tre er erfarne IT konsulenter med flere års erfaring innenfor drift og utvikling av IT systemer.

Gruppen fikk kontakt med oppdragsgiveren gjennom en privat kjenning i firmaet. Vi la frem premissene for bacheloroppgaven for han og etter diskusjon innad i firmaet fant de en oppgave de mente at ville passe for oss. Innen en uke hadde vi vært på innledende møte med Knowit, og blitt enige om en preliminær struktur på oppgaven.