Gruppe 34

Dette er nettsiden for gruppe 34 sin bacheloroppgave ved høgskolen i Oslo og Akershus. Her finner du en kort presentasjon av oppgaven samt gruppens medlemmert. Sluttdokumentasjonen vil for øvrig ikke bli publisert etter ønske fra Apto.

Om oss »

Prosjektskissen

APTO utvikler og implementerer timefangstprogramvaren iCORE. Løsningen er spesielt utviklet for timeintensive og prosjektorienterte
virksomheter ...

View details »

Forprosjektrapport

APTO ønsker å få utredet hvilke teknologier som passer best til en stand-alone desktop-/web- applikasjon, som henter kodeverdier, personellinfo og annen grunndata. Deretter lar den brukere føre timer og sende disse til hovedapplikasjonen for timeregistrering (iCORE)....

View details »