SmartAccount

Logged in as alle@somvil.com

SmartAccount - Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2013

Denne websiden inneholder alle dokumenter produsert i forbindelse med vårt avsluttende hovedprosjekt ved Institutt for Teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gruppe 29 har bestått av:

Vennligst se menyen til venstre for de to dokumentene.

Forprosjektrapport består av:

Sluttrapport består av:

Rapportene er passordbelagt og passordet er det samme som medfølger sensors kopi

Kildekode er av sensitiv art og er kun vedlagt sensors kopi av sluttrapporten på minnebrikke.