Et prosjektet som har som mål å utvikle et spill med hensikt til å forbedre kommunikasjonen og handlingsmønsteret til barn med autisme. Det skal lages et interaktivt spill med blikkøvelser som barnet sammen med foreldre eller pedagoger kan bruk til å trene opp blikk-kontakt.

Les mer