Aker Surveillance

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.

Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.

Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner.

Aker Solutions har behov for et sentralt overvåkningssystem av det enorme antall prosjekter og jobber de kjører. De bruker opptil 2 timer daglig på å sjekke status på jobbene som kjører/har kjørt over natta. I tillegg krever de ulike prosjekt- serverne forskjellige metoder for å få sjekke status på sine prosjekter.

Oppgaven vår går ut på å utvikle en sentral løsning for å forenkle den tidskrevende prosessen.

Informasjon hentet fra www.AkerSolutions.com