Hovedprosjekt gruppe 19


Dette er hovedprosjektsiden til Andreas Berglihn og Harald Svendsen. Våren 2013 utførte vi hovedprosjekt i dataingeniør i samarbeid med Accenture. Oppgaven besto i å utvikle en hybrid mobilapplikasjon for håndtering av arrangementer. I "Dokumenter" kan du finne prosjektdokumenter, delrapporter og en samlet sluttrapport.

Vi vil gjerne takke Accenture for godt samarbeid og skolens veiledere Siri Kessel og Simen Hasselknippe.