Hovedprosjekt - gruppe 17

Dette er gruppesiden for hovedprosjektgruppe 17, våren 2013 på HiOA ved ingeiørutdanningen for datalinjen. Vi er tre dataingeniørstudenter som har fått som oppdrag å utvide Xenetas produktportefølje og eventuelt forbedre deres eksisterende produkter. Les mer om prosjektet og oppdragsgiveren her.

Den foreløpige prosjektittelen vår Mare Nostrum, stammer fra det latinske uttrykket "Vårt hav". Vi fant fram til prosjektnavnet ved en tilfeldighet gjennom idémyldring. Navnet ble valgt fordi betydningen ligger nært det vi skal jobbe med i prosjektet. En mer passende tittel til prosjektet vil komme etter hvert.