Et web-applikasjonsrammeverk med blant annet moduler for direktemelding, synkronisert tidsforløp og forhandling mellom spillere på hver sin iPad.

  1. Et web-applikasjonsrammeverk for å bygge applikasjoner til bruk i opplæring. Applikasjonene simulerer et forretningsforløp i ulike typer industrier og markeder på iPad. For å kunne simulere dette måtte rammeverket være generisk. Rammeverket skulle også være modulbasert. De forskjellige funksjonalitetene rammeverket tilfører en applikasjon er delt inn i moduler. Disse modulene kan inkluderes etter behov.

  2. En simuleringsapplikasjon bygget av rammeverket vi har utviklet. Denne applikasjonen inkluderer alle modulene i rammeverket og har som hensikt å illustrere bruken av rammeverket, teste funksjonaliteten til hver modul og observere hvordan de ulike modulene fungerer sammen. Applikasjonen skulle i tillegg sikre at brukergrensesnittet fra rammeverket gjør det mulig å inkludere kun de modulene som det er behov for.

Dokumentasjon


Hovedprosjekt - Gruppe 14

Informasjonsteknologi/
Ingeniørfag - data
Hovedprosjekt 2013 ved HiOA og

Vår arbeidsgiver, Specifique!