Hovedprosjekt Gruppe 12
Vår 2013

Dette er siden til hovedprosjekt gruppe 12 våren 2013.

Om Oppgaven

Vårt oppdrag var å lage en webapplikasjon som man kunne sette opp timelister, registrere data (blant annet antall giroer, total motatt på giroer, hvor lenge ansatte har vært ute) for å kunne lettere se statistikk av det senere.

Om Amnesty International

Amensty International Norge er en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter over hele verden. Det er en medlemsstyrt organisjasjon som verken er politisk avhengig eller som mottar støtte fra statlige instanser. Amnesty har i Norge ca. 35 ansatte og ca. 70.000 medlemmer og aktivister. Hovedkontoret til Amnesty ligger i Oslo, men de har også avdelinger i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Siden Amnesty er og fremstilles som en ideell organisasjon har de ikke som hovedformål å tjene penger. Inntektene kommer for det meste fra medlemskontingenter, innsamlinger eller som gaver. Men de har også ett eget klesmerke der de designer og produserer skate- og streetwear som de i hovedsak distribuerer til blant annet Session.