Aktuelt

Sluttrapport, plakat og kildekode er nå lagt ut under dokumentasjon.

Gruppe 8

Denne nettsiden inneholder informasjon om hovedprosjektet til gruppe 8. Hovedprosjektet utføres våren 2013 ved Institutt for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gruppen består av følgende studenter:

Henrik Hermansen

  • Bachelor i Informasjonsteknologi

Lars Smeby

  • Bachelor i Informasjonsteknologi


Kjørehjelperen

Prosjektet utføres for BEKK Consulting AS.

BEKK gjennomfører prosjekter for private og offentlige virksomheter innen strategisk rådgivning, utvikling av IT-systemer og design av digitale tjenester. De er i dag omkring 300 ansatte, og har kontorer i Oslo og Trondheim.

Oppgaven går ut på å utvikle en applikasjon til iPhone som tar i bruk data fra Nasjonal vegdatabank, nylig gjort tilgjengelig gjennom et nytt REST API fra Statens vegvesen. Applikasjonen skal demonstrere mulighetene til API’et samtidig som det skal være et nyttig verktøy for en størst mulig målgruppe. Den skal gi sjåfører nyttig informasjon om veien man er på, og hva man kan forvente å møte i nærmeste fremtid.