Oppgaven

Utvikle et administrasjonssystem (CRM) i Salesforce for Furuset Frivilligsentral som forenkler de oppgavene som i dag gjøres manuelt.

Om Frivilligsentralene

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivilligsentralen på Furuset er en av de største frivilligsentralene i Oslo. Her tilbys det aktiviteter, hjelp med gjøremål, rimelig middag en dag i uken, utleie/lån av lokaler, café m.m.

Bakgrunn for oppgaven

I dag brukes det penn og papir for å holde orden på alle frivillige, hvem som gjør hva, bestilling av rom, antall besøkende m.m. Kommunikasjonen skjer via e-post/SMS fra de ansattes telefon/laptop, og det er derfor vanskelig for sentralen å ha kontroll på alt som er kommunisert til hver enkelt.

Sentralen har lenge ønsket seg et elektronisk system som er enkelt i bruk for å håndtere de ulike oppgaver de utfører til daglig.

Mål

Målet med oppgaven er å utvikle et system (CRM) som gjør det enklere for frivilligsentralen å holde oversikt over hva som skal gjøres og hva som har blitt gjort.

Systemet skal ha følgende funksjonalitet: