Dokumentasjon er viktig.

Det kreves mye dokumentasjon for å beskrive et prosjekt så omfattende som vårt. Her kan du finne all produsert dokumentasjon vi har produsert i PDF-format.

Captain Hindsight says:

Vi startet litt sent på hoveddelen av dokumentasjonen - en avgjørelse vi ønsket vi kunne endre på. Start i tide, skriv gode disposisjoner, og jobb jevnt og trutt hele veien (selv fra start). Til slutt vil vi fremheve viktigheten av å holde gode logger over hva som har blitt gjort og hvem som gjorde det. Det hjalp oss veldig mye under dokumentasjonsfasen vår.

Tilgjengelige dokumenter

All dokumentasjon er tilgjengelig, og er veldig god lesning. Enjoy!