RNA Folding for BLASTGrabber

Hovedprosjekt 2012, gruppe 31

Ingeniørfag - data ved HiOA

Eirik Krogstad og Petter Hannevold

Høgskolen i Oslo og Akershus Universitetet i Oslo