Velkommen til vår gruppeside!

Denne siden er opprettet i forbindelse med hovedprosjekt ved HiOA. På denne siden vil dere finne alt av dokumenter, og siden vil bli oppdatert fortløpende.

Dokumenter

Vedlegg

Oppgave

Gruppen har fått i oppgave å lage et webbasert lagersystem for å holde oversikt over varer som kjøpes inn og leveres ut, slik at det alltid er nok varer på laget. Oppgaven utføres for Statsbygg.