Introduksjon

Velkommen til prosjekthjemmesiden for gruppe 22.

Kort om hovedprosjektet

Vertikal Helseassistanse bidrar til kompetanseheving gjennom kurs, veiledning innen helserelaterte tjenester, konsulenttjenester, rekruttering og bemanning.

Vi har utviklet en nettbasert kursløsning vi har kalt Vertikal Online Study til Vertikal Helseassistanse. Systemet består av en bruker og administrator del. Applikasjonen gir brukerne mulighet til å lese gjennom en kurstekst for så å ta en test til denne. Administrator kan legge til kurstekster med spørsmål og svar. Videre kan administratoren redigere brukere, kurs, administratorer og testavvikling.

Kursene skal gjennomføres ved at ansatte får tilgang til en enkelt kurs og skal kunne lese og besvare en test med 10 varierte spørsmål og der testen ikke godkjennes før minimum 70 % av kurset er godkjent.