Hovedprosjekt våren 2012

Dette er gruppesiden til gruppe 19. På denne siden vil du finne det ferdige produktet vårt sammen med all dokumentasjon vi har gjort gjennom prosjektet.

Vårt produkt:

  • Registrering
  • Medlemssiden
  • Administrasjon
  • Tilleggsinformasjon til administrasjonssiden:

  • Tilleggsinformasjon