Ditt Treningssneter sin hjemmeside
    Innleveringsdato: 30.Mai.2012 - 12:00
NAV: Forside
NAV: Prossessrapport
NAV: Gruppeside
NAV: Brukermanual
NAV: Newsletter Admin Panel
NAV: Newsletter signup
NAV: Presentasjon
Gruppe 16 Tittel + studno
s161869: Håkon Hobøl s161917: Alexander Lervik s160796: Joachim Næss
 

Vi skal lage en ordning som Ditt Treningssenter kan bruke til å sende nyhetsbrev til alle sine medlemmer. Arbeidskontrakten med senteret kan lastes ned her.

Denne siden inneholder alt materiell relatert til prosjektet.

Ved å følge linkene i navigasjonsmenyen vil man kunne finne alle vedlegg til prosjektet. Alt kildemateriell ligger på vår webserver www.ness-tech.net. (Eventuelt kan rarfil med hele kodemateriellet lastes ned.)

 
Download: Last ned all data on Prosjekt 16

    Copyright (C) 2012, Gruppe 16 HIOA All Rights Reserved