Om Oss

1 november, 2011

 

Vi er en gruppe på 4 fra Høgskolen i oslo der 3 av oss er fra Anvendt Datateknologi og en av oss er fra Ingeniør Data.

Gruppen består av:

Navn:Øyvind Ingvaldsen
Student nummer:s156166
Linje:Anvendt Datateknologi

Navn:Aamir Asraf
Student nummer:s161924
Linje:Anvendt Datateknologi

Navn:Hugo Halvorsrud
Student nummer:s166075
Linje:Anvendt Datateknologi

Navn:Numan Sajjid
Student nummer:s161923
Linje:Anvendt Datateknologi