DagBook

9th Januar,2012

 

Første møtet vårt med veiledningslÆren for hovedprosjektet. Møte var satt opp kl.10, alle mØtte opp utenom Aamir Ashraf som var i hjemlandet. Møte startet med at alle introduserte seg selv og fortalte hvilke interesser de har innenfor fagområdene slik at veilederen kunne få oversikt over hvordan fagkompetansen var fordelt i gruppen. Veilederen introduserte seg selv og var imøtekommende med oss. Videre snakket vi om hovedprosjektoppgaven om hva det innebører og hvilket tekniske løsning trengs for å løse oppgaven samt diskuterte hvilket svakhet og sterkheter gruppen har for å takle hovedprosjektoppgaven.
Hvilket kvalifikasjon hvert gruppemedlem har ble også tatt opp og diskutert, noe vi fikk stor utbytte fra. Mot slutten av møtet ble det tatt opp tema om forventninger vi som gruppe har til hovedprosjektoppgaven, her la vi fram synspunktene og hvordan vi mener at vi kommer til å lykkes med å lage den angitte databasen som vi har fått fra Vålerenga.
Møte ble avsluttet 10:30
Planleggingsfasen og hva vi har gjort kommer ikke med i denne rapporten siden vi nettopp har startet med arbeidet. På onsdag har vi møte med Vålerenga 10:30, der vi kommer til å diskutere hvilken server, verktøy, database og programmer de forventer vi skal bruke for å lage databasen. Vi ringte IT-support(Kristian) i dag men han kunne ikke svare på noen av de overnevnte spørsmålene siden han måtte bekrefte fra Vålerenga før han kunne gi oss noe svar. Så forhpentligvis på onsdag får vi snakket med Kristian. Før neste mØte sender vi rapporten om hva vi har gjort og planleggingsfasen.