Velkommen

Vi skal utvikle et monitoreringsystem, som henter inn data fra ulike systemer og presenterer disse. Aggregeringen tilpasses de ulike tjenestene. De oppsamlede dataene skal kvernes for å lage nye presentasjonsmåter. Systemet skal vise oppdatert informasjon i realtime.

Gruppens poster

Om Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo sin Logo Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole.

Om OKB

OKB sin Logo OKB tilbyr produkter og løsninger som hjelper deres kunder å fremstå som profesjonelle og effektive overfor sine kunder. Bedriften har kunder innen mange ulike bransjer, men felles for alle er deres krav til lønnsomhet, høy oppetid, rask hjelp fra dem når det trengs og fleksible løsninger som kan tilpasses og utvides etter behov. Deres kunders behov ivaretas gjennom bedriftens ansatte og deres produktserie BIZI.