Velkommen


Dette er gruppesiden for Hovedprosjektgruppe 1, Våren 2012.

Gruppen har som mål å utvikle et nyhetsdrevet nettsted basert på et API utviklet av Aptoma.
Av den grunn har vi kalt prosjektet for APTONEWS.

Sluttproduktet kan finnes på aptonews.servehttp.com.