logo

Hovedprosjektside for Gruppe 36


Om prosjektet
Dette er et prosjekt som går ut på å kartlegge problemer som
kan oppstå for brukere som lider av MS ved bruk av sosiale medier.
I første omgang kartla vi antall personer med MS og aldersgrupper.
Med denne informasjonen laget vi problemstillingen vår som omhandler
problemer for personer med MS ved bruk av sosiale medier i alderen 18-60år, uavhengig av kjønn, geografi og utdanningsnivå.

 

Meny

info Startsiden
info Om oss
info Om MS
info Dagbok
info Ukesmål
info MediaLT

Dokumentasjon

excel Sporreundersokelse
pdf Prosjektskisse
pdf Statusrapport 29/10-2010
pdf Forprosjektrapport
pdf Dagbok
pdf Ukesmål
pdf Sluttrapport

Linker

url MediaLT
url Høgskolen i Oslo
url MS-Forbundet
Copyright ©2010-2011 - Hovedprosjekt - Gruppe 36