Hovedprosjekt 2011

Dette er prosjektsiden for mitt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, våren 2011. Her finner du all min dokumentasjon - fra forarbeidet til og med sluttdokumentasjonen. PHP versjonen ligger her (den inkluderer blant annet prosjektdagboken), men det er ingen garanti for at siden fortsatt er oppe/fungerer.

Kjetil Kyrkjerud Hårtveit
s155501, Anvendt Datateknologi 3DB
s155501@stud.hio.no

Informasjon om prosjektrammene og annet finner du på hovedprosjekt i data nettstedet.

Om oppdraget:
Mamut ASA ønsket å få utviklet ett nytt system for å generere webskjemaer for innsamling av leads (kontaktinfo av personer som er interessert i å kjøpe ett produkt eller en tjeneste) fra kampanjeaktiviteter. Det eksisterende CMS systemet og den nåværende rutinen for registrering av leads har svakheter som både har negativ virkning på det totale salget og tilgjengelige ressurser. Det nye systemet har som mål å strømlinjeforme og automatisere leadinnsamlingen så mye som mulig og dermed løse opp flokene som er tilstede.


Mamut ASA

Mamut ASA

Mamut (OSE “MAMUT”) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og Internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr løsninger for økonomistyring/regnskap, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener, e-post og webhotell. Mer enn 400.000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut.

Mamuts hjemmeside