Gruppen

På denne siden står det litt om hvert enkelt gruppemedlem.
Navn
Studie
Studienummer
Lars-Erik Arnesen
Bachelor i informasjonsteknologi
s155478
Navn
Studie
Studienummer
Daniel Brunstad Diakoff
Bachelor i informasjonsteknologi
s155462
Navn
Studie
Studienummer
Joakim Vorren
Bachelor i informasjonsteknologi
s155482