Velkommen!

Dette er vår prosjektside for hovedprosjektet, våren 2011 på HiO ved Ingeniørutdanning for datalinjen. Vi har allerede søkt og fått ja fra DNV - Det Norske Veritas som vår arbeidsgiver. Prosjektoppgaven er nå spesifisert i samarbeid med Ole Jan Nekstad, gå til siden for å se.

Om oppgaven

Vi tar utgangspunkt i at vår interesse ligger innenfor HTML- og webprogrammering og andre ulike temaer innenfor dette brede spekteret ved web-basert programmering. Derfor håper vi at oppgaven vår kan bli noe innenfor dette.