Velkommen til Gruppe 18's hovedprosjekt våren 2011

Plakat - Gruppe 18

Vi er fire it-studenter ved Høgskolen i Oslo, som har hovedprosjekt våren 2011. Dette er gruppesiden for vårt hovedprosjekt som vil inneholde informasjon om prosessen fra start til slutt. Her vil en kunne finne informasjon om hvor vi til enhver tid er i prosjektet, hva som gjenstår å gjøre, samt annen dokumentasjon som kan være nyttig både for oppdragsgiver, studieveileder og oss selv.