Hovedprosjekt 2011

Høgskolen i Oslo - Gruppe 2011-14

Om gruppen Oppdragsgiver Dokumenter Programmet Prosjektrapport.pdf Presentasjon.ppt

Dette er hjemmesiden til gruppe 14.
Vi er tre IT-studenter som har laget et administrasjonsverktøy for RKF.
I hovedsak gjelder dette et grunnleggende system for administrering av blant annet medlemslister, aktiviterer og dokumentmaler,
med mulighet for mer avanserte funksjoner etterhvert.