header

Hovedside

Dette er hovedsiden for gruppe 12 :0)Granitt Grafisk er et design- og trykkefirma, etablert i Gran på Hadeland. Granitt Grafisk har vært på utkikk etter et administrasjonsverktøy for å effektivisere arbeidet sitt i forhold til kalkyler av sine tjenester. En kalkyle tar lang tid da det inngår mye regning og forståelse bak. De har per dags dato hatt et stort tidsproblem med å slå opp i produktkataloger, da det også går mye tid bort i å slå opp. De har funnet en god del løsninger på nett, men disse løsningene var veldig dyre, noe som er lite aktuelt for bedriften. Oppdragsgiver har bedt om en løsning som kalkulerer kalkyler av grafiske tjenester med enkelt tilgang til produktene digitalt. Produktleverandøren leverer også katalogen sin digitalt. Granitt Kalkyle er et gratis alternativ med et enkelt grensesnitt, som ikke krever større forståelse av data for bruk. Systemet kan kalkulere tilbuder, samt administrere disse. Kalkylen baseres på kundeinformasjon og produktinformasjon, derfor er det mulighet for administrering av dette. Det er mulig å importere data fra excel fil for produktinformasjon. All data blir lagret i en sql database. Systemet har også støtte for innlogging, for sikkerhetens skyld og for signering av kalkyler.

Granitt Grafisk AS