Hovedprosjekt i anvendt datateknologi

Høgskolen i Oslo, våren 2011

Prosjektdokumentasjon

Kildekode

 

Gamle dokumenter:

Prosjektskisse Fremdriftsplan Risikoanalyse Forprosjektrapport Analyse Prototype Kravspesifikasjon Use Case Domene diagram (utkast)


 

Sted og dato:  Oslo, 3 desember 2010
Tittel: Bestillingssystem for frisørsalong
Gruppemedlemmer: Endre Gulbrandsen (s150690)
Oppdragsgiver:

Hårgalleriet v / Linda Sjåstad
Kong Rings gate 1, 3510 Hønefoss
Tlf: 92608388

E–post: lindasj7@hotmail.com

Kontaktperson: Linda Sjåstad
Epost: lindasj7@hotmail.com
Firmaet:
Hårgalleriet består i dag av to frisørsalonger i Hønefoss, med 4 ansatte frisører og 2 lærlinger. Innen denne bransjen er det mye info som må lagres opp i mot hver enkelt kunde for å kunne holde oversikten over diverse behandlinger, kunde info og for å yte den type service markedet i dag krever. Den enkelte frisør må kunne se oversikt over sitt eget inntak på kassen.

Prosjektet:
I dag finnes det noen slike systemer på markedet som flere og flere frisørsalonger tar i bruk. Nettopp for å få en mer ryddigere og forenklet hverdag. Min kontakt person Linda Sjåstad har jobbet med blant annet Hano og Fixit systemet, og har erfaring med hva som fungerer bra, og hvilke mangler disse systemene har.
Det er slik at hver frisør jobber på provisjon og fører sine egne timelister. Linda ønsker seg et mer tilpasset system. Systemet som skal lages vil først og fremst bli brukt av henne, men dersom  resultatet er godt nok kan det være aktuelt at resten av salongen tar det i bruk.
Jeg vil bruke hennes erfaring fra bransjen for å utvikle et system som fungerer optimalt, og som i tillegg er enda mer tilrettelagt enn tilsvarende systemer. Løsningen vil bli implementert i Adobe Dreamweaver CS 4, og jeg vil bruke følgende teknologier: PHP, MYSQL, HTML og CSS.
I dialog med oppdragsgiver vil jeg bruke UML for å visualisere systemet og bruke smidig metode ved gjennomføring av hele prosjektet. Det vil bli brukt verktøy som Adobe Photoshop for bearbeiding av bilder samt MS Project for styring av prosjektet.