Sara Khelifi, John Abrahamsen - 28.05.2010

 

S2S prosjektets logo

Hovedprosjektet: Student 2 Student

 

Lenker:

Blogg

Testserver for applikasjonen

Plakat

 

Dokumentasjon:

Sluttrapport

Produktrapport

Prosessrapport

Styringsdokumenter

Testrapport

Brukermanual