Hovedprosjekt i data vår 2010 Gruppe 36

Januar 21, 2010

Dagboken til gruppe 36 Hovedprosjekt 2010

12 Januar 2010
Vi tenker å ha en møtte alle vi 4 i gruppen for å diskutere hva vi skal snakke med veilederen siden det er førstegangs møtte med han. Blir sikkert en kort diskusjon, siden det er føste gangs møte.

13 januar 2010
Møte med veilederen. Vi ble anbefalt å bruke Javascript og lære mer om Gmail. Samt diskuterte vi om hva vil ut av prosjekt og hvordan å gjennomføre den.
14 januar 2010
Lesing av Javascript. Alle ”melder" seg på Gmail og lærer seg å sende e-post, bruke dokumenter og kalenderen. Vi tok og drøfta noen diagrammer med Rational Rose for å få det litt mer oversiktlig over de diverse brukere til websiden vi lager. Diverse spørsmål om hva som forventes av oss fra de ansatte.
15 januar 2010
Lesing av Javascript. Noen bøker om Javascript legges ut på Gmail Dokumenter (Javascript Examples Bible, JavaScript And DHTML Cookbook 2003, Visual QuickStart Guide JavaScript and Ajax for the Web, Sixth Edition [2006], Head First Java Script, Web. Standards. Creativity. Innovations.in. Web. Design.with. XHTML. CSS.and. DOM. Scripting osv.). Mye å lese!
18 januar 2010
Fortsatt lesing av Javascript. Skriving av forprosjekt. Pusling med gruppes webside til prosjektet. Mye diskusjon om hva, hvor og hvordan.
19 - 20. januar 2010
Lesing av Javascript. Jobbing med forprosjekt og gruppes webside. Diverse info samles inn ved å sende e-poster til oppdragsgiveren.
21 – 25. januar 2010
Forprosjekt finnpusses. Prøver å bytte ut den gamle websiden med den nye. Møter noen tekniske problemer underveis. Viktorija er syk.
26 januar 2010
Prøver å konvertere diverse dokumenter til Microsoft Word. Utfordrende!
29 januar 2010
Websiden pusses opp! Manglende dokumenter legges inn. Lesing av Javascript . Use Case diagrammene tegnes. Grundig diskusjon om ”innholdet”.
1 februar 2010
Prøver å fikse websiden. Virker ikke. Use Case diagramer mangler beskrivelse. Møte med veilederen - har ikke så mye å vise.
3 februar 2010
Beskrivelse om oppdragsgiveren ordnes (utkast nr 1). Oppdragsgiveren kontaktes pga manglende informasjon om reglene, registrering osv. Jobb med databser og Use Case. Lesing om Microsoft Expression web 3 + tutorials.
5 Februar 2010
Vi går og møtte oppdragsgiver og skriver ferdig Kontrakten. Vi snakker litt om hva som mangler og hva vi skal gjøre.
8 Februar 2010
Viktoria vurderer å trekke fra hele Hovedprosjektet og ta igjen neste år. Hun synes at det er for mye å gjøre siden hun tar flere fag i tilleg til det.
9 Februar 2010
Vi skulle ha en gruppasmøtte etterpå men viktoria dukker ikke opp. Vi ringer Viktoria og Hun svarer ikke.Viktoria bestemmer for å trekke men uten å gi beskjed. Vi venter på henne men kommer ikke.
11 Februar 2010
Vi møtter bare vi to for å diskutter hva vi skal gjøre. Vi tenker bare om vi skal forsatte eller?? Vi er litt forvirra Men vi kom jo så langt og bestemmer vi å forsatte med det. Vi har ikke annen valg og. Vi skal snakke med Veilederen om han kan gi oss noe råd.
15 Februar 2010
Vi begyner å justere alt på nytt siden de to andre trakk fra gruppa. Vi må slette dem fra gruppeliste, forandre nesten alt. Det er nesten å begynne på nytt siden vi hadde delt alt men må deles på nytt. Det begynner å bli litt stress og for mye for to stikker men men ........
18 Februar 2010
Vi deler oppgaven slik at vi skal ha oversikt etterpå. An av oss skal jobbe med html og php (Javascript) den andre skal jobbe med database og programmering. til slutt skal vi samle alt........
22 Februar 2010
Vi har gjort en avtale med veilederen til imorra slik at vi skal diskutere og få noe råd hvordan vi skal gjøre det, siden vi er nå bare vi to. Viktoria trakk seg helt fra nå av.
23 Februar 2010 Vi tar et møtte med veilederen og snakker om hva som skjedde, Hvorfor Hun trakk seg fra Hoved Prosjektet...osv. Han sier at han skal snakke med Tore og skal se hva som er best for oss. Og gir oss noe råd om hvordan vi skal gjøre, at vi må satse mye mere ann det vi gjør nå, at det blir tøft å være bare to med hele prosjektet. ellers har vi konto Eksamen så jeg tror ikke vi skal møtte igjen eller jobbe med prosjektet før nest uke.. .................
02 Mars 2010
Nå begynner vi med full gass igjen etter nesten en uke med Konto Eksamen. Vi begynner nå med selv ved prosjekte. Vi begynte å lage den og diskuterer hvordan den blir. vi bruker litt mer tid med utseende. Vi er ikke helt enig ennå med den men skal se hvis vi kan komme med litt bedre ide.....
04 Mars 2010
Vi kommer nå masse ide av utseende så bestemmer vi nå hvordan den skal bli, vi er ikke helt enige men vil ikke bruke tid på det. En av oss har begynt med programmering og noe sånt, den andre begynner med Javascript.
08 Mars 2010
Nå begynner vi selve designingen. vi har nå bestemt hvordan hjemmesida skal se ut og har laget prototyper. vi har bestemt for å jobbe minst 3 ganger i uka på skolen, hjemme og litt i helgene.
10 Mars 2010
Vi har gått gjennom hva som er blitt gjort av hjemme arbeid. vi starter å programmere endelig. vi fordelte oppgaver som skal gjøres til neste møte. Kanan skal programmere skjemaene og jeg skal designe forsiden.
12 Mars 2010
Vi tenker å ta en møtte med oppdragsgiveren og snakke litt hvis det er noe nytt eller hvis det skulle forandres noe etter at Viktoria trakk seg fra Hoved prosjektet. Vi sender e-post til oppdragsgiveren.
16 Mars 2010
Vi har ikke fått noe svar fra oppdragsgiveren og vi diskuterer hva vi skal gjøre, om vi skal vente til vi får noe svar i tilfelle han er opptatt eller reist. Til han sender svar tenker vi å forsatte med det vi holder.
19 Mars 2010
Vi tenkte å gå gjennom hjemmearbeidet møtter med oppdragsgiveren. skal evaluere utvikling av oppgaven. Vi tenkte å snakke med oppdragsgiveren men lyktes ikke å møtte han så bestemmer vi å begynne med Javascript som vi ble anbefalt fra veilederen fra før.......
23 Mars 2010
Ser ut at det ikke blir stor problem med å bruke Javascript. Abel har begynt med det og Kanan skal jobbe med programmering som krever mest tid siden vi har lite kunnskap med programmering. vi har bestemt til å jobbe sammen slik at oppgaven blir delt for lik. Vi har bestemt for å hjelpe med hverandre hvis det skulle finne noe utfordring inni mellom, og vi får se hvordan det går med det..........
26 Mars 2010
Vi er siste uke før påske ferie og vi har kommet gødt i gang med Kunde, kunde behandling og utstyr fra den enne siden og litt av javascriptet fra den andre siden. Vi bruker ltt tid til javascript. Vi finner jo masse utfordring i mellom tida og bruker tid til bla gjennom bøker og søker gjennom nette. Vi bestemmer å bruke litt mer tid til å lære om de, særlig i påskeferien. ...........
07 April 2010
Vi forsatte arbeidet fra uke før påske ferien. Nå er vi helt ferdig med Kunden og registrering å gjøre. Og bruker litt mer tid med Javascriptet. Vi skal begynne med Ansatte og time lister men Logg inn og ut ser ut til å være en utfordring. Så bestemmer vi å bruke mye tid til det..........
12 April 2010
Vi har gjennomgått dokumentasjonen vi har samlet så lenge. En av oss skal ha eksammen nest uke, så skal gjøre litt mindre med Hovedprosjektet hjemme. Vi skal bare jobbe med den på skolen. Men etter eksammen har vi bestemt for å møtte opp hverdag......
16-20 April 2010
Vi har mye å gjøre derfor skal vi jobbe hverdag fra nå av bare med hovedprosjektet.
21-28 april 2010
Vi har begynt med Ansatt delen skal bli ferdig og får se hva vi reker. Håper vi får tid til logging delen og samtidig. Ellers kommer til å bli dårlig tid. Vi jobber nå med prosjektet nesten hverdag for å nå målet.
29-07 apr-mai 2010
Innloging delen ser ut til å bli vanskelig. Vi må serve noe nettsider for å klare det. Vi kommer til å bruke litt tid på den.
09-11 mai 2010
Nå er vi ferdig nesten helt med ansatt kunde delen og over halv parten av innloging.
12-16 mai 2010
Tekst rotator, dokumentering og fullføring av programmeringen for å skru sammen alle bestanddeler i DSB blir snart, håper vi. Ser positiv ut.
17-18 mai 2010
Begynner å bli ferdig med programmering og data base. Nå skal vi begynne med resten av oppgaver. Vi skal begynne med brukerveiledning snarest så mulig.
19-22 mai 2010
Vi begynner med å skrive brukerveiledning. Skal se hvor langt tid det kommer til å ta.
23-25 mai 2010
Nå har vi lite tid så må vi begynne med fin pussing av hele prosjektet. vi er nesten ferdige med alt det vi skulle..........