Hovedprosjekt i data vår 2010 Gruppe 36

Januar 21, 2010

Vi er en gruppe på 2 studenter. Vi går alle siste året på datalinjen ved Høgskolen i Oslo. På denne nettsiden presenterer vi vårt avsluttende hovedprosjekt, 2010.
PowerPoint Link for presantasjon

Hjemmesiden

Prosjekttittel: MotorKlubb

Prosjektgruppe:Abel Yemane og Kanagasabai Kannan

Hva finner du på siden?

På denne siden vil du finne alt som angår prosjektet.