Vi er en gruppe på fem som startet i høst 2009 med Hovedprosjekt for YIT som drifter Statoil på Vækerø.
YIT har fått ansvaret til og drifte Statoil med IT-brukerutstyr.
Prosjektet er utviklet for YIT og er ment som et system for å lettere administrere og få oversikt over utstyrsparken,
samt sjekke inn og ut verktøy i den daglige driften.