Om prosjektet

  • Oppdragsgiver og veileder: Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
  • Gruppe nr: 17

Vi skal i løpet av prosjekt-tiden utvikle et fleksibelt rammeverk for sortering og kikking på bildesamlinger tatt med digitalkamera. Programmet skal kunne implementere en rekke klassifikatorer som kan analysere ulike deler av bildenes metadata, og på denne måten sortere bildene inn i meningsfylte kategorier spesifisert av brukeren. Programmet skal implementeres i Java.

© 2009-2010