Velkommen

til hjemmeside for gruppe 17 sitt hovedprosjekt. Prosjektrapporten er nå lagt ut sammen med kildekode og det ferdige programmet! (31.05.2010)

Presentasjon holdes i rom PH322, 16.06.2010, klokken 12:45 til 13:15.

© 2009-2010