Velkommen til hovedprosjektgruppe 14


Etter ønske fra oppdragsgiver er alt prosjektmateriale konfedensielt.
Hvilken oppdragsgiver vi har, prosjektskisse, statusrapport og prosjektrapporten er ikke åpent for allmennheten