Prosjekt Ymer, Grafikkprosessering På Sky

Nettskyen har potensial for å kunne bli den framtidige løsningen for både miljø og økonomiske besparelser, og den spås derfor en lys fremtid. Dette er en ny teknologi som bygger på ideen om desentralisering av ressurser. Grunntanken bak dette prinsippet, er å gi forbrukeren datakraft, uten behov for og selv og investere i dyr maskinvare. Utfordringen som aktørene innen grafikkproduksjon ofte møter på, er at datagenerert grafikk er en tidkrevende prosess som gir et behov for massiv datakraft. Når man starter opp en bedrift vil man derfor måtte handle inn maskinvare for store summer. Dette gjør at de mindre bedriftene løper en høyere økonomisk risiko, og at de derfor risikerer å tape mye marked til større konkurrenter. For bedrifter som møter på disse utfordringene, kan leie av ressurser fra en nettskytjeneste, være en løsning. Her finnes det flere forskjellige leverandører som leverer et forskjellig spekter av tjenester, og den aktøren som antas å være lengst fremme ved å kunne tilby et relativt bredt spekter av tjenester, er Amazon EC2.

Vi vil i dette prosjektet undersøke om en skybasert tjeneste kan være et reelt alternativ for mindre bedrifter, som har behov for grafikkprosesseringsverktøy med fokus på ytelse, lønnsomhet, og muligheten å være grønt alternativ.

Prosjektet blir gjennomført i regi av Høyskolen i Oslo.